• Καμία Κυριακή εργάσιμη! – Ο ελεύθερος χρόνος είναι δικαίωμα

Δεν θα τους κάνουμε «δώρο» το δώρο μας!

 

Λίγα λόγια για το δώρο των Χριστουγέννων :

— Το δικαιούσαι αν εργάζεσαι ως μισθωτός /-ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης

— Το δώρο πρέπει να καταβληθεί μέχρι 21 Δεκεμβρίου σε χρήμα . Απαγορεύεται η καταβολή του δώρου σε είδος ( προϊόντα, κουπόνια κτλ)

Πως το υπολογίζουμε :

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οπότε:

1 Οι εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί συνεχόμενα στον ίδιο εργοδότη ολόκληρο το παραπάνω διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο , δηλαδή ποσό που αναλογεί

α. σε ένα μισθό αν αμείβονται με μισθό

β .σε 25 ημερομίσθια αν αμείβονται με ημερομίσθιο

2 Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εργαστεί ολόκληρο το παραπάνω διάστημα δικαιούνται τμήμα του Δώρου που αναλογεί σε :

α. 2/25 του μηνιαίου μισθού ή

β. 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Να μη  χαρίσουμε όσα δικαιωματικά μας ανήκουν και τα έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Ως Εργατική Λέσχη, θα στηρίξουμε οποιονδήποτε αποφασίσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Με μαζική, διαρκή παρουσία, για όσο και ό,τι χρειαστεί. Με νομική υποστήριξη, παράσταση στην επιθεώρηση εργασίας, εφόσον επιλέξει την καταγγελία του εργοδότη που παρανομεί.

  • Να κάνουμε τους εργοδότες να το σκεφτούν δυο φορές πριν αποφασίσουν να αυθαιρετήσουν
  • Να δημιουργήσουμε κόστος σε κάθε έναν που μας αντιμετωπίζει σαν να του χρωστάμε
  • Δεν διστάζουμε, ενημερώνουμε την Εργατική Λέσχη της περιοχής μας.
  • Δεν χαρίζουμε τίποτα, το δώρο των Χριστουγέννων το έχουμε ανάγκη εμείς και όχι αυτοί!!!

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Εργατικά, Παρεμβάσεις Λέσχης