Ομάδες

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Στο πλαίσιο της Εργατικής Λέσχης Νέας Ιωνίας “Υδραγωγείο” λειτουργούν διάφορες ομάδες κατόπιν των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου, τη συντήρηση και τον συντονισμό των δράσεων της λέσχης γενικότερα, όσο και για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων σε όλο το φάσμα των ιδρυτικών της στόχων.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν οι εξής ομάδες:

1) Ομάδα Συντονισμού

2) Ομάδα Διαχείρισης Χώρου

3) Ομάδα Εκπαιδευτικών

4) Ομάδα Προφορικής Ιστορίας

5) Ομάδα Ελληνικών σε Ενήλικες

6) Ομάδα Προβολών

7) Ομάδα Επικοινωνίας

//