Ομάδα Συντονισμού

Η ομάδα συντονισμού αποτελείται απο τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο κάθε ομάδας που λειτουργεί στο πλαίσιο της λέσχης και συνεδριάζει μεταξύ των γενικών συνελεύσεων, με στόχο τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της λέσχης, και της εφαρμογής των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων.

Οι συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού είναι ανοιχτές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία: