Ομαδα Διαχείρισης Χώρου

Η ομάδα χώρου είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία του χώρου. Φροντίζει να υπάρχουν στο χώρο της λέσχης όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και είναι υπεύθυνη για την ανανέωση των προμηθειών. Επίσης καθορίζει τις ημέρες λειτουργίας και σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες ομάδες διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του χώρου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, προβολών, συζητήσεων, μαθημάτων κτλ.