• Καμία Κυριακή εργάσιμη! – Ο ελεύθερος χρόνος είναι δικαίωμα

Οδηγίες σχετικά με το τι ισχύει για το δώρο του ΠΑΣΧΑ:

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ:Οι εργαζόμενοι που η εργασιακή τους σχέση διήρκεσε από 1-1-2020 εως 30-04-2020, με πλήρη η μερική απασχόληση. Ολόκληρο το Δώρο Πάσχα είναι μισός μισθός προσαυξημένος με τον συντελεστή αδείας.


ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ;Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη.


ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Αν δεν καταβληθεί το Δώρο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη οι εργαζόμενοι μπορούν να κινήσουν μηνυτήρια αναφορά για αυτόφωρη διαδικασία. Παράδειγμα: Εργαζόμενος με μικτές αποδοχές 800 ευρώ εφ όσον εργάστηκε ολόκληρο το διάστημα από 1-1- έως 30-4 το δώρο Πάσχα που θα πρέπει να λάβει από τον εργοδότη είναι : 416.67

Εργαζόμενος με μικτές ημερομίσθιο 40 ευρώ εφ όσον εργάστηκε ολόκληρο το διάστημα από 1-1- έως 30-4 το δώρο Πάσχα που θα πρέπει να λάβει από τον εργοδότη είναι : 625


ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ:

Οι εργαζόμενοι που η εργασιακή τους σχέση βρίσκεται σε αναστολή λόγω έκτακτων συνθηκών (covid 19) και βρίσκονται σε επιχειρήσεις που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική παρέμβαση καθώς και οι εργοδότες που οι επιχειρήσεις- εργοδότες ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται , ΟΦΕΙΛΟΥΝ Δώρο Πάσχα για το Διάστημα από 1-1- έως την ημερομηνία που άρχισε η αναστολή της εργασιακής σχέσης, το υπολειπόμενο ποσό Του Δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα από την ημερομηνία της αναστολής μέχρι τις 30-4 θα δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό (Υ.Α Β 742).


ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Όχι πέραν από τις 30-6-2020.

Παράδειγμα: Εργαζόμενος με μικτές αποδοχές 800 ευρώ αν η αναστολή άρχισε στις 18/03 για το διάστημα από 1-1- έως 18/3 το δώρο Πάσχα που θα πρέπει να λάβει από τον εργοδότη είναι : 270,83 ευρώ.
Για το διάστημα από τις 19/3 έως 30/4 θα λάβει το δώρο του από τον κρατικό προϋπολογισμό που θα είναι 149,81 ευρώ, όχι πέραν από τις 30/06.Εργαζόμενος με μικτό ημερομίσθιο 40 ευρώ αν η αναστολή άρχισε στις 18/3 για το διάστημα από 1-1- έως 18/3 το δώρο Πάσχα που θα πρέπει να λάβει από τον εργοδότη είναι : 406,25 ευρω.


Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα αλληλεγγύης και ενημέρωσης για καταγγελίες εργοδοτικής αυθαιρεσίας, ενημέρωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων και  οργάνωσης της αντίστασης σε χώρους εργασίας.


Tηλ. Επικοινωνιας : 6940980810 email: elni.ydragogeio@gmail.com


Εργατική λέσχη Νέας Ιωνίας – υδραγωγείο

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Ανακοινώσεις, Εργατικά, Ομάδες