Ανοιχτές εισηγήσεις από “Το Κεφάλαιο” του Μαρξ|Εισήγηση 13η: “Ο εργατικός μισθός” Τρίτη 9/4, 9μμ

“Στην επιφάνεια της αστικής κοινωνίας ο μισθός του εργάτη εμφανίζεται ως τιμή της εργασίας, ως ένα ορισμένο ποσό χρήματος που καταβάλλεται για ένα ορισμένο ποσό εργασίας. Μιλάνε εδώ για την αξία της εργασίας και ονομάζουν την χρηματική έκφρασή της αναγκαία ή φυσική τιμή της. Από την άλλη πλευρά μιλάνε για αγοραίες τιμές της εργασίας, δηλαδή για τιμές που κυμαίνονται πάνω ή κάτω από την αναγκαία τιμή της.”
Τι αποκαλούμε όμως αναγκαία και τι αγοραία τιμή της εργασίας?
Ποιες είναι οι ειδικές μορφές που λαμβάνει ο εργατικός μισθός στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή? Με ποιον τρόπο υπολογίζεται το χρονομίσθιο του εργάτη?  

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Ομάδα Μελέτης Ταξικών Αναγνωσμάτων, Ομάδες