• Καμία Κυριακή εργάσιμη! – Ο ελεύθερος χρόνος είναι δικαίωμα

Ανοιχτές εισηγήσεις από “Το Κεφάλαιο” του Μαρξ|Εισήγηση 14η: “Η απλή αναπαραγωγή του Κεφαλαίου” Τρίτη 7/5, 9μμ

Σήμερα στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εισήγηση της ομάδας μελέτης με τίτλο “Η απλή αναπαραγωγή του Κεφαλαίου”.
Περίληψη:
Με τη διαδικασία αναπαραγωγής βλέπουμε την αέναη, τη διαρκή κίνηση του Κεφαλαίου να αναπαράγει τον εαυτό του. Εξεταζόμενη στην πλέον απλή του μορφή, την απλή αναπαραγωγή, εξετάζουμε απλώς και μόνο την ίδια τη διαιώνιση των όρων παραγωγής. Με λίγα λόγια, θα δούμε στην επόμενη εισήγηση, πως η αναπαραγωγή του Κεφαλαίου συνεπάγεται ταυτόχρονα τη διαιώνιση του επιπέδου παραγωγής και κατανάλωσης της κοινωνίας, αλλά παράλληλα και την αναπαραγωγή των ίδιων των όρων της παραγωγής, των ταξικών σχέσεων εκμετάλλευσης της εργασίας.

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Ομάδα Μελέτης Ταξικών Αναγνωσμάτων, Ομάδες