Ανοιχτές εισηγήσεις από “Το Κεφάλαιο” του Μαρξ| Εισήγηση 8η: Η παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας Τρίτη 29/1, 9μμ

Περίληψη:
Στην επόμενη εισήγηση περνάμε από τη σφαίρα κυκλοφορίας του εμπορεύματος στην σφαίρα της παραγωγής, της γένεσης του κεφαλαίου.
«Από την επιφάνεια του καπιταλιστικού συστήματος, περνάμε στον κρυφό τόπο της παραγωγής. Εδώ θα φανεί όχι μόνο πως παράγει το κεφάλαιο, αλλά και πως παράγεται αυτό το ίδιο το κεφάλαιο».
Τι είναι η παραγωγική διαδικασία και πως αυτή χωρίζεται σε εργασιακή διαδικασία και σε διαδικασία αξιοποίησης?
Τι είναι το σταθερό και τι το μεταβλητό κεφάλαιο?
Με ποιο τρόπο παράγεται η απόλυτη υπεραξία?  

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Ομάδα Μελέτης Ταξικών Αναγνωσμάτων, Ομάδες