Ανοιχτές εισηγήσεις από “Το Κεφάλαιο” του Μαρξ | Eισήγηση 3 : Ο διττός χαρακτήρας του εμπορεύματος και της εργασίας, την Τρίτη 06/11, στις 9μμ

Ο κοινωνικός πλούτος στον καπιταλισμό λαμβάνει την μορφή εμπορευμάτων. Η αγοραπωλησία καθίσταται η συνηθέστερη κοινωνική πρακτική.

Πως σχετίζεται η αγορά με την εργασιακή εκμετάλλευση;

Τι αναπαριστά το εμπόρευμα;

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Δραστηριότητες, Εκδήλώσεις, Ομάδα Μελέτης Ταξικών Αναγνωσμάτων, Ομάδες