• Καμία Κυριακή εργάσιμη! – Ο ελεύθερος χρόνος είναι δικαίωμα

Κάλεσμα για ομάδα υπολογιστών/προγραμματισμού-1η συνάντηση Σάββατο 19/1, 6μμ

Η καθημερινότητα μας είναι γεμάτη από τεχνολογικές εφαρμογές. Συνηθίζουμε να τις χρησιμοποιούμε μηχανικά για να διευκολύνουμε τη ζωή μας. ταυτόχρονα όμως αναβαθμίζεται τεχνολογικά η εκμετάλλευση και η καταστολή, ενώ η “ελεύθερη” διακίνηση της πληροφορίας στο διαδίκτυο τίθεται υπό αμφισβήτηση και τα προσωπικά μας δεδομένα όπως και ολόκληρη η ψηφιακή μας ζωή γίνονται εμπορεύματα για τους παρόχους των υπηρεσιών.

Στο κέντρο κάθε τεχνολογικής εφαρμογής  βρίσκεται ένα σύνολο εντολών, γραμμένων σε κάποαι γλώσσα προγραμματισμού. Στόχος αυτής της σειράς σεμιναρίων είναι να καταστούν διαθέσιμες βασικές γνώσεις προγραμματισμού στο ευρύ κοινό.

Το μάθημα δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στο αντικείμενο. Διαρθρώνεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία της γλώσσας Python και βασικές δομές δεδομένων. Στον δεύτερο κύκλο θα εστιάσουμε σε πρακτικά προβλήματα, όπως ανάκτηση και επεξεργασία πληροφορίας από το διαδίκτυο και υλοποίηση απλών παιχνιδιών.

Το ακριβές περιεχόμενο θα συνδιαμορφωθεί και από τους συμμετέχοντες.

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Δωρεάν Εργαστήρια