• Καμία Κυριακή εργάσιμη! – Ο ελεύθερος χρόνος είναι δικαίωμα

Πρωτοβουλία για Δωρεάν υποστηρικτικά μαθήματα

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Αλληλεγγύη, Γυμνάσιο - Λύκειο, Δραστηριότητες, Δωρεάν Μαθήματα