Συνεχίζουμε τις προβολές μας για όσους είναι ακόμη Αθήνα! Αυτή την Τετάρτη 7/8 προβολή της ταινίας VERTIGO!

Συνεχίζουμε τις προβολές μας για όσους είναι ακόμη Αθήνα! Αυτή την Τετάρτη προβολή της ταινίας VERTIGO, Τετάρτη 7 Αυγούστου!

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Δραστηριότητες, Πολιτισμός, Προβολές