• Καμία Κυριακή εργάσιμη! – Ο ελεύθερος χρόνος είναι δικαίωμα

Η ομάδα αυτομόρφωσης της Εργατικής Λέσχης μελετά το Κεφάλαιο του Μαρξ. 1η συνάντηση, Τρίτη 26/9, στις 9μμ

Πέρυσι η ανάγκη για επαφή με τα μεθοδολογικά μαρξιστικά εργαλεία, για αναζήτηση πέρα από τους ιδεολογικούς μονοδρόμους του καπιταλισμού, συλλογικά, ενάντια στον τεχνοκρατισμό και την αυθεντία, οδήγησε στην οργάνωση της Ομάδας Αυτομόρφωσης της Εργατικής Λέσχης Ν. Ιωνίας.

Φέτος η Ομάδα ξεκινά τη μελέτη του Πρώτου Τόμου του Κεφαλαίου του Μαρξ, μέσω κύκλων συλλογικών εισηγήσεων, μελέτης ευρύτερης βιβλιογραφίας και πηγών, οργάνωσης επιπλέον εκδηλώσεων για ανάδειξη περαιτέρω θεματικών, με στόχο όχι απλώς την εμβάθυνση στον πυρήνα της μαρξιστικής σκέψης αλλά τη σύνδεσή της με την σημερινή καπιταλιστική πραγματικότητα προς κατανόηση και αποκωδικοποίησή της.

Προσκαλούμε όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει.

Έναρξη: Τρίτη 26/9/2017 στις 21:00 στην Εργατική Λέσχη Ν. Ιωνίας (Ελευθερίου Βενιζέλου 84

Τρίτη 26/9/2017: Το εμπόρευμα.
Τρίτη 10/10/2017: Διαδικασία ανταλλαγής, χρήμα και εμπορευματική κυκλοφορία.
Τρίτη 24/10/2017: Μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο, εργασιακή διαδικασία και διαδικασία αξιοποίησης.
Τρίτη 7/11/2017: Σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο. Το ποσοστό της υπεραξίας.
Τρίτη 21/11/2017: Απόλυτη υπεραξία και εργάσιμη ημέρα.
Τρίτη 5/12/2017: Ποσοτό και μάζα υπεραξίας. Η παραγωγή της σχετικής υπεραξίας.
Τρίτη 19/12/2017: Συνεργασία και καταμερισμός της εργασίας. 
Τρίτη 9/1/2018: Μηχανήματα και μεγάλη βιομηχανία Ι (ανάπτυξη των μηχανών και εργοστάσιο. Μεταβίβαση αξίας από τα μηχανήματα στο προϊόν)
Τρίτη 23/1/2018: Μηχανήματα και μεγάλη βιομηχανία ΙΙ (απώθηση και έλξη εργατών, επαναστατικοποίηση βιοτεχνίας και χειροτεχνίας από τη μεγάλη βιομηχανία)
Τρίτη 6/2/2018: Απόλυτη και σχετική υπεραξία. Μεταβολή μεγέθους της τιμής της εργατικής δύναμης και της υπεραξίας.
Τρίτη 20/2/2018: Εργατικός μισθός. (μετατροπή της αξίας της εργατικής δύναμης σε εργατικό μισθό. Το χρονομίσθιο και ο μισθός με το κομμάτι) 
Τρίτη 6/3/2018: Διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου. Η απλή αναπαραγωγή.
Τρίτη 20/3/2018: Μετατροπή της υπεραξίας σε κεφάλαιο και διευρυμένη αναπαραγωγή.
Τρίτη 3/4/2018: Γενικός νόμος της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης Ι (οργανική σύνθεση του κεφαλαίου και μεταβολές στο μεταβλητό κεφάλαιο)

Τρίτη 17/4/2018: Γενικός νόμος της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης ΙΙ ((Προϊούσα παραγωγή ενός σχετικού υπερπληθυσμού ή ενός βιομηχανικού εφεδρικού στρατού εργασίας)
Τρίτη 8/5/2018:  Πρωταρχική συσσώρευση και η θεωρία της αποικιοποίησης

Δείτε επίσης:

This entry was posted in Ομάδες